Smaksriket

Bakgrunn

Hørte Gård er en av de største salatprodusentene i Norge. Innerst i Lierdalen ved breddene av Holsfjorden ligger gården omkranset av de beste forutsetninger for økologisk jordbruk. Dette til tross har Hørte Gård akkurat som de andre gårdsbrukene i Norge i de siste 30-40 årene vært preget av konvensjonell drift. Men for 5-6 år siden bestemte de seg for at de gradvis skulle endre driften til økologisk. Akkurat slik som de opprinnelige driverne av gården gjorde. Men nå er det en langt mer avansert og moderne effektiv drift.

Utfordring

Hørte Gård har alltid forsøkt å utvikle driften og produksjonen med nye salater og grønnsaker som markedet vil etterspørre. Og med en stadig høyere etterspørsel etter økologiske grønnsaker ønsket Hørte Gård og utvikle en egen merkevare med ambisjon om å ta en tydelig posisjon i markedet. En moderne økologisk drift krever høyere innsats og kompetanse. Denne innsatsen og påfølgende verdiskapning ønsket man i større grad å knytte til produktenes opprinnelse.

Løsning

Vi ønsket å gi den økologiske produksjonen et eget navn. Valget falt på navnet Smaksriket for å gi assosiasjoner til beliggenheten i tillegg til smaken. For det grafiske formspråket og symboler har vi hentet symbolikk fra jordsmonn og terroir. Vi har vært inspirert av mikrolivet i jordsmonnet og den dype forståelsen som kreves for å stimulere jorda for å skape de beste forutsetningene. Det er utviklet emballasjeløsninger og etiketter tilpasset ulike produkter og flater med tanke på fleksibilitet. Og vi har laget en nettside som samlet viser frem menneskene bak, beliggenhet og delikate produkter.

Resultat

Smaksriket ble lansert sommeren 2017. Produktene har vært å finne i dagligvarebutikkene over store deler av landet. Med den nye profilene har Hørte Gård fått et fundament for videreutvikling av driften.

Smaksriket logo
Smaksriket slagord
Smaksriket detaljbilder
Smaksriket symboler
Smaksriket landskapsbilde
Smaksriket produktbilde
Smaksriket arbeidsbilde
Smaksriket produktbilde
Smaksriket produktbilde
Smaksriket bilde av produksjonen på gården
Smaksriket produktbilde
Smaksriket visittkort
Smaksriket detaljbilde
Smaksriket nettside
Smaksriket nettside